Op dit moment kun je 2.615.940 producten vergelijken

Algstop Groene Aanslagverwijderaar 10 liter

55.00

Toepassing

Algen, groene aanslag, mos.

Gewicht

10 kg

Inhoud

10 l

Verpakkingsinhoud

1 can van 10 liter

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding H-zinnen

EUH210:Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Geschikt voor type onkruid

Groene aanslag

Toelatingsnummer NL

12887N

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

EAN

8719689165246

Categorieën

Tuin Onkruidbestrijding Grond, Bemesting & Bestrijding

Merk

Tissue Kings

Select-bezorgopties

Gratis verzending

Laatste prijs update: februari 7, 2023 9:32 pm Meer informatie
SKU: 9200000114287733 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Algstop – dè Groene aanslag verwijderaar!

Voor het verwijderen en voorkomen van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen (van kassen), bielsen, tuinmeubelen e.d.

Omschrijving:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Toepassing:

Voor het verwijderen en voorkomen van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.

Door de sterke concentratie is het product goed te verdunnen tot een kant en klare reiniger. 10 liter grondstof is genoeg om 400 liter kant en klare groene aanslag verwijderaar te maken.

1 liter algstop = 40 liter kant en klare groene aanslag verwijderaar

5 liter algstop = 200 liter kant en klare groene aanslag verwijderaar

10 liter algstop = 400 liter kant en klare groene aanslag verwijderaar

25 liter algstop = 1000 liter kant en klare groene aanslag verwijderaar

Gebruik:

1. Voor het verwijderen en voorkomen van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.

Oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water) met een gieter, spuit, borstel of schrobber verdelen over het te reinigen oppervlak. naspoelen met water is niet nodig. Niet op planten spuiten of gieten.

2. Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water). Na enkele dagen de dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen met een harde water straal of borstel. De reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze reden kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het aanplanten van nieuwe planten worden uitgevoerd.

3. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter water) op schone ramen, materialen of oppervlakken spuiten of gieten. In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden na gespoten.

Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.

– Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt kan worden volstaan met een oplossing van 1,5% van dit middel (150 ml op 10 liter water)

Opmerking:

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Algstop Groene Aanslagverwijderaar 10 liter
Algstop Groene Aanslagverwijderaar 10 liter
Mangroove.nl
Logo